Algemene voorwaarden


Dierenartskiezen, verder te noemen DK, is een vergelijkingswebsite van dierenartsen voor consumenten. DK biedt consumenten de mogelijkheid om dierenartsen in een door de consument aan te geven postcodegebied te vergelijken op kwaliteit en prijs. Dierenartsen kunnen in een beveiligde omgeving op DK zelf bepaalde gegevens van de praktijk, waaronder de tarieven, onderhouden. De consumenten en dierenartsen gezamenlijk zullen verder worden benoemd als “gebruiker”.

1. Aanbod van diensten
1.1. Deze algemene voorwaarden zullen incidenteel wijzigen en zijn van toepassing op al onze diensten die direct of indirect zijn via het internet, op mobiele apparaten, per e-mail of per telefoon. Om er zeker van te zijn dat u beschikt over de meest recente versie van deze algemene voorwaarden, kunt u deze schriftelijk bij ons opvragen via contact@dierenartskiezen.nl.
1.2. Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u de algemene voorwaarden gelezen en begrepen hebt en akkoord gaat met deze, alsook met het privacy policy, de disclaimer en ons contentbeleid.

2. Diensten en contract
2.1. Op de DK website heeft u de mogelijkheid om de kwaliteit en prijzen van veel voorkomende dierenartsbehandelingen te vergelijken.
2.2. Door gebruik te maken van de diensten van een derde partij die op DK worden getoond (bijvoorbeeld een dierenarts), accepteert u de algemene voorwaarden van de betreffende derde partij en gaat u op basis hiervan een verbintenis aan. Als gebruiker kunt u bij de derde partij de algemene voorwaarden opvragen. Wanneer door gebruiker contact is gemaakt op de website van een derde, gaat de gebruiker een directe verbintenis aan met deze derde. Dat wil zeggen dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen, tussen gebruiker en DK. DK is voor de consument, die bij een dierenarts diensten afneemt, geen contractpartij en alle vorderingen van deze consument inzake een aangegane afspraak met een dierenarts dienen kenbaar te worden gemaakt aan de derde partij (de dierenarts) en niet aan DK.
2.3. Deze overeenkomst wordt niet beïnvloed door andere overeenkomsten tussen dierenartsen en gebruiker.

3. Dierenartskiezen ledengedeelte
3.1. Dierenartsen hebben de mogelijkheid om bepaalde gegevens van de eigen praktijk via het ledengedeelte (hierna genoemd als “dierenartsomgeving”) up-to-date te houden. Dierenartsen die zich registreren voor de dierenartsomgeving (verder te noemen “account”), kunnen mede afhankelijk van het accounttype zelf content plaatsen en hiermee actief meewerken aan de verdere ontwikkeling van het platform. Alle content is gratis en openbaar toegankelijk voor de gebruikers van DK.
3.2. Via het gratis aan te maken account kunnen dierenartsen bij de eigen praktijkgegevens in de DK dierenartsomgeving en deze onderhouden.
3.3. Het is als praktijkhouder niet mogelijk om meerdere accounts per vestiging te hebben. Indien de vestiging deel uitmaakt van een groep (samenwerkende) vestigingen onder een gezamenlijke naam, kan er wel een account worden aangevraagd waarmee toegang kan worden verkregen tot alle deelnemende vestigingen. Dit proces zal handmatig en na schriftelijk verzoek door DK worden uitgevoerd. Als dierenarts bent u er verantwoordelijk voor dat uw gegevens over de praktijk compleet en naar waarheid zijn ingevuld na voltooiing van uw registratie. DK toont automatisch voor alle geregistreerde dierenartsen een bericht aan de gebruikers van DK dat de gegevens door de dierenarts zijn gecontroleerd.
3.4. De dierenarts is verantwoordelijk voor een verantwoord gebruik van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Het gebruik van het account en de data die daaruit voortkomt mag niet gedeeld worden met derde partijen.
3.5. De dierenarts dient DK te informeren op het moment dat hij/zij erachter komt dat er onbevoegd gebruik wordt gemaakt van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.

4. Privacy, reclame per e-mail
4.1. De bescherming van de door gebruikers ter beschikking gestelde persoonsgegevens is uiterst belangrijk voor DK. DK zet zich in om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. Voor meer informatie lees ons Privacy Policy.
4.2. DK verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) alleen als wij uw toestemming hebben of indien een wettelijke bepaling het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens, toestaat.
4.3. DK zal alleen gegevens ophalen, verwerken en gebruiken die essentieel zijn voor het gebruik en de werking van de websites/apps en de diensten die worden aangeboden.
4.4. Als de gebruiker tijdens de registratie voor de dierenartsomgeving of op een ander moment tijdens het gebruik van de diensten van DK heeft toegestemd om informatie over DK te ontvangen, zal de gebruiker periodieke productinformatie ontvangen. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een schriftelijke mededeling of via e-mail.

5. Verantwoordelijkheid van de gebruiker
5.1. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verwerven van rechten voor de inhoud (tekst, foto’s, reviews, links, enz.) die ze uploaden naar DK. Zij zorgen ervoor dat ze alle rechten hebben met betrekking tot de inhoud die zij publiceren op het DK platform en daardoor geen inbreuk maken op rechten van derden.
5.2. De gebruiker is verantwoordelijk als hij/zij reglementen schendt en hij/zij begrijpt dat het verboden is om op DK inhoud te publiceren die:

  • Reclame bevat
  • Geen verband houdt met de beoordeelde dierenarts
  • Irrelevante of opzettelijk incorrecte informatie bevat
  • Immoreel, pornografisch of op andere wijze aanstootgevend is
  • De rechten van derden schendt, in het bijzonder beeld- en auteursrechten
  • Op andere wijze de wetten die van toepassing zijn schendt of een criminele handeling weergeeft
  • Virussen of andere computerprogramma´s bevat die soft- of hardware kunnen beschadigen of op een andere wijze het gebruik van een computer op een ongewenste manier kunnen aantasten
  • Enquêtes of kettingbrieven bevat
  • Het doel heeft om persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen, in het bijzonder voor commerciële doeleinden
  • Niet voldoet aan de richtlijnen zoals beschreven in ons contentbeleid
5.3. De gebruiker garandeert DK dat hij/zij geen programma’s of functies gebruikt om geautomatiseerde pagina impressies of inhoud op DK te genereren.
5.4. In het geval van het schenden van algemene voorwaarden, heeft DK het recht, om zonder het opgeven van reden, om gebruikers permanent uit te sluiten van het platform. De vervolging en handhaving van verdere eisen tot schadevergoedingen blijven ongeschonden.

6. Account blokkeren
6.1. DK behoudt het recht om de toegang tot de account van een gebruiker te ontzeggen en hun registratie binnen een termijn van een week na ontvangst van relevante informatie over het ongepast gebruik op de website, te verwijderen. De gebruiker kan ook zijn eigen account opzeggen. Het recht op onmiddellijke beëindiging wegens dringende redenen blijft onaangetast.

7. Aansprakelijkheid
7.1. DK en de gebruiker zijn beide niet aansprakelijk voor de authenticiteit, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de informatie op DK geplaatst door gebruikers. Er wordt geen advies of informatie gegeven door DK betreffende het selecteren van een dierenarts.
7.2. Alle overeenkomsten die ontstaan zijn via deze service, zijn tussen de consument en de respectievelijke externe derde (dierenarts). DK treedt op geen enkel moment op als dierenarts. De algemene voorwaarden van de betreffende dierenarts zijn van toepassing. DK is niet betrokken in contractuele regelingen, afspraken en vorderingen tussen de consument en de desbetreffende externe derde (dierenarts).
7.3. DK garandeert de juistheid van de inhoud, geüpload door gebruikers, niet. DK heeft geen invloed op deze informatie (met name afbeeldingen, beoordelingen, tarieven van een geregistreerde dierenarts, etc.). De publicatie van gebruiker gegenereerde content op DK, geeft niet de mening van DK weer. DK claimt deze inhoud niet als zijn eigen inhoud.
7.4. Hyperlinks, reclamebanners, bedrijfsgegevens van dierenartsen, reviews en dergelijke zijn verkregen via openbare externe bronnen, de gebruikers en dierenartsen en zijn daarom geen aanbevelingen of vertegenwoordiging van DK. Om technische redenen worden geen van de prijsupdates die wij via email ontvangen van de dierenartsen, direct uitgevoerd. DK is niet aansprakelijk voor prijzen die door een dierenarts zijn gepubliceerd en externe reviews en DK neemt deze specifieke informatie niet over als inhoud van zichzelf.
7.5. DK is niet aansprakelijk voor technische defecten die veroorzaakt werden door oncontroleerbare omstandigheden. DK is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijke handelingen van DK. DK garandeert geen continue beschikbaarheid van informatie en kan beslissen om niet beschikbaar te zijn voor een bepaalde tijd voor onderhoud.

8. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden die geldig waren tijdens de registratie, zijn van toepassing op het gebruik van DK. Geregistreerde gebruikers zullen bij veranderingen op de hoogte gebracht worden via het platform. Gebruikers kunnen ook de huidige algemene voorwaarden downloaden op hun computer en deze printen.

9. Copyright
Alle rechten op de informatie verstrekt via de internetsite "Dierenartskiezen.nl" zijn voorbehouden aan Rodikare B.V., vallen onder het uitsluitende copyright van Rodikare en mogen derhalve niet zonder haar toestemming gekopieerd worden. Dit laatste verbod omvat tevens het zogenaamde "deeplinken" van de inhoud van de internetsite door andere internetsites.

10. Het toepasselijke recht
Op elke overeenkomst tussen DK en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.