Werkwijze

Hoe vergelijken wij?

Kwaliteit:
Wij beoordelen dierenartsen op basis van prijs en kwaliteit. De kwaliteit van een dierenarts waarderen wij op basis van de ervaringen van zijn/haar bezoekers. Daarom vragen we je om je dierenartsbezoek te beoordelen op onze website. Zoek hier je dierenarts en laat een review achter. Naast onze eigen reviews tonen wij ook de reviews van externe bronnen zoals Google. Op deze manier kunnen we een steeds vollediger beeld schetsen van de kwaliteit van dierenartsen.

Prijs:
Verder vergelijken we op basis van prijs. We hebben veel tarieven voor de behandelingen van honden, katten en konijnen zelf geïnventariseerd. Een dierenarts met een actief account onderhoudt zelf zijn tarieven. De dierenarts kan gedetailleerdere prijsinformatie invoeren voor meer soorten huisdieren en behandelingen. Je ziet bij de deze dierenartsen de vermelding “geverifieerde dierenarts” staan.
Het is mogelijk om prijzen te vergelijken van consulten, inentingen, castraties en sterilisaties en vrijwel alle andere gangbare behandelingen. In de snelle vergelijker, zoals deze onder andere op de homepage staat, zie je niet alle diersoorten en behandelingen staan. Op de resultatenpagina kan je boven de resultatenlijst je zoekopdracht verder specificeren naar huisdier, behandeling en afstand tot je postcode (radius).

Inentingen en consulten:
Voor inentingen geldt dat naast de kosten van de inenting zelf in veel gevallen ook de prijs van een consult in rekening wordt gebracht. Deze kosten zijn meegenomen in de tarieven die je op onze website vindt. Vraag dus altijd aan een dierenarts of er een consult in de prijs inbegrepen zit of dat deze later nog in rekening gebracht wordt. Op de pagina met veel gestelde vragen hebben wij per huisdier een gedetailleerde omschrijving gegeven van de verschillende behandelingen.

Het verzamelen van gegevens

De door ons verzamelde tarieven zijn in eerste instantie van de websites van de dierenartsen afkomstig. Indien er geen tarieven op internet beschikbaar waren is de dierenarts per mail en/of telefonisch benaderd. Omdat een aantal dierenartsen geen prijzen wilde verschaffen, is er nog een aantal tarieven niet ingevuld. Ook ontvangen wij regelmatig van bezoekers tarieven. Als dierenarts bezoeker ben je de laatste bron van gegevens, we ontvangen graag alle mogelijke informatie betreffende ervaring en prijs van je. Bij voorbaat dank.

Dierenartsen met een actief account

Dierenartsen met een actief account onderhouden zelf de tarieven en andere informatie over de praktijk. Bij deze dierenartsen zie je “geverifieerde dierenarts” staan.
Als een dierenarts zijn tarieven gaat onderhouden, dan zijn er drie opties per diersoort/behandeling mogelijk. Hieronder staat per optie onze handelingswijze aangegeven:

  1. Er staat nu geen tarief voor de behandeling op de website. Als de dierenarts geen tarief opgeeft, dan staat op de resultatenpagina: “Geen prijs bekend”. Uiteraard als er wel een tarief wordt ingevuld, dan is deze direct zichtbaar.
  2. Er staat nu een tarief op de website en de dierenarts corrigeert deze. Op de resultatenpagina wordt het gecorrigeerde tarief getoond.
  3. Er staat nu een tarief op de website en de dierenarts zet deze op nul (verwijderen). Hiermee geeft de dierenarts aan de behandeling niet aan te bieden. Wij tonen dan ook op de resultatenpagina: “Niet in aanbod”.

Heb je als dierenarts nog geen gratis account? Vraag deze dan eenvoudig aan. Stuur ons een e-mail met informatie over je praktijk en wij zullen deze vervolgens binnen 5 dagen valideren. Wij moeten minimaal de volgende informatie ontvangen:

  • E-mailadres waarmee u toegang wilt krijgen
  • Telefoonnummer van de praktijk (voor validatie)
  • Naam en adresgegevens praktijk
  • Indien er meerdere praktijklocaties zijn, de adresgegevens van elke locatie