Over Dierenartskiezen


Achtergrond:
Sinds de Nederlandse Mededingings Authoriteit (NMa) in 1998 de tariefsadviezen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft verboden, zijn de dierenartsprijzen vrij. Dat betekent dat elke dierenarts zijn eigen prijzen mag bepalen. De ene dierenarts heeft misschien meer ervaring, betere apparatuur of zit op een aantrekkelijkere locatie en de prijzen kunnen variëren aan de hand van dit soort variabelen. Dit betekent echter niet dat een dure dierenarts per sé beter is dan een goedkopere dierenarts. Ondertussen kunnen de prijsverschillen oplopen tot wel 400%. Zeker voor simpele ingrepen loont het om eens rond te kijken bij verschillende dierenartsen.


Intentie:
Door dit gegeven aan te kaarten, willen wij zoveel mogelijk prijzen van behandelingen inventariseren. Door de prijzen op een zo uniform mogelijke wijze per dierenarts te tonen, maken we de keuzemogelijkheden voor huisdiereigenaren inzichtelijker. Omdat kwaliteit van de behandeling door de dierenarts natuurlijk nog veel belangrijker is dan prijs, hebben we besloten om naast een gewone prijsvergelijker voor dierenartsen, ook een kwaliteitsgraadmeter te worden. Zelf kunnen we geen waardeoordeel uitspreken over alle dierenartsen maar de klanten van de dierenarts kunnen dat wel. Door zo veel mogelijk reviews te verzamelen hopen we dat er een juist beeld geschetst wordt van de betreffende dierenarts.
Op deze manier hopen we de zorg voor dieren samen met jullie transparant en toegankelijker te maken!


Toekomst:
Wij zijn op dierendag 2017 live gegaan met de website en dit was een groot succes. Per dag zijn er ongeveer 1.000 bezoekers op de site die gemiddeld 2,5 minuut op de website blijven. In 2017 hebben wij bijna 100.000 vergelijkingen van dierenartsbehandelingen verwerkt. Hiervan hebben wij geleerd. Mede naar aanleiding van jullie feedback hebben wij naast de technische update ook veel nieuwe informatie over dierenartstarieven verzameld. De komende tijd hebben wij de volgende actiepunten in de planning staan:

  • Dierenartsen met een e-mailadres uitnodigen om een eigen account te activeren. Hiermee kunnen de dierenartsen hun eigen gegevens en tarieven beheren.
  • Op basis van gebruikersanalyse de interface voor de dierenartsen verder verbeteren.
  • Opschonen database en dierenartsen verwijderen die niet (meer) actief zijn.
  • Toevoegen dierenartsen die nog ontbraken in de database
  • Updaten van de detailpagina van de dierenarts. Op deze pagina kan dan bijvoorbeeld eenvoudiger worden gefilterd op je huisdier.
  • In februari wordt ons team uitgebreid met een collega die actief de inhoud van de website gaat controleren en onderhouden. Welkom Daan!