Contentbeleid

 

Wij controleren elke review

Dierenartskiezen.nl (DK) is een faciliterend platform waarop prijzen van de belangrijkste ingrepen bij dieren staan vermeld en waar consumenten reviews kunnen schrijven. Dierenartskiezen.nl neemt binnen haar mogelijkheden de verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van deze content.

Alle reviews op Dierenartskiezen.nl worden geautomatiseerd gecontroleerd. Wij controleren handmatig reviews op signalen die erop duiden dat een review mogelijk foutief of met verkeerde motieven is ingevuld: waar komt hij vandaan? Wie heeft hem geschreven? Is er reden om aan te nemen dat iemand nog een ander belang heeft bij deze review dan het ‘delen van zijn ervaring’ met andere consumenten?

Zijn er geen redenen om te twijfelen, dan keuren we de review goed. Vertrouwen we de signalen niet? Dan doen we navraag bij de reviewgever of (in sommige gevallen) de dienstverlener. Het antwoord dat we ontvangen, bepaalt uiteindelijk of een review zichtbaar blijft of van het platform wordt verwijderd.

Wij controleren de reviews niet op feitelijke, inhoudelijke juistheid omdat dit niet binnen onze mogelijkheden ligt. Wij zijn ervan overtuigd dat consumenten, door het grote aantal reviews dat dagelijks op ons platform binnenkomt, in staat zijn om de trends in reviews te herkennen en een goed oordeel te vellen.

Wat mag jij van ons verwachten?

Als iemand een review geeft, is deze altijd direct zichtbaar op de website. Ook al is de review nog niet door ons gecontroleerd. Dat doen we, zodat de klant het resultaat van zijn review direct ziet. Reviews met mogelijk schadelijke of onjuiste inhoud worden binnen 5 werkdagen  door ons gecontroleerd. Wanneer er geen problemen mee zijn, blijft de review gewoon zichtbaar op het platform.

Als wij er zeker van zijn dat een review fout is, of met onjuiste motieven is geschreven, verwijderen wij hem direct. Wanneer wij onze twijfels hebben bij een review en navraag doen, dan wordt de review tijdelijk onzichtbaar. Blijkt onze twijfel gegrond, dan wordt de review definitief onzichtbaar. Blijkt onze twijfel ongegrond, dan wordt de review opnieuw zichtbaar op het platform.

Wat kun je niet van ons verwachten?

Wij hanteren een streng privacy-beleid: andere informatie dan die de consument in de review geeft, verstrekken wij nooit aan dierenartsen of derden (tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de consument). Wij zullen dus nooit ingaan op vragen over individuele reviews

Wat als een dierenarts het niet eens is met een review of als een prijs niet correct is (vermeld)?

Zoals eerder al genoemd, controleren wij reviews niet op feitelijke inhoud. Allereerst omdat dit onmogelijk is, daarnaast omdat een verhaal altijd twee kanten kent en de perceptie over een gebeurtenis kan verschillen. Om die reden verwijderen wij nooit reviews om inhoudelijke redenen. *

De op de website vermelde prijzen zijn gebaseerd op marktonderzoek. Mocht om welke reden dan ook de bij de behandeling vermelde prijs niet kloppen of inmiddels aangepast zijn, dan kan dit per mail aan ons worden doorgegeven via prijzen@dierenartskiezen.nl. Als wij er zeker van zijn dat een vermelde prijs fout is, of nadere toelichting verdient, passen wij deze direct aan.

Wat als je een fout aan onze kant vermoedt?

Bij Dierenartskiezen.nl werken mensen en mensen maken soms fouten. Dus als jij als dierenarts het vermoeden hebt dat wij alarmsignalen van een review over het hoofd hebben gezien, of als je zelf kunt aantonen dat een review onbetrouwbaar of niet onafhankelijk is, kun je hiervan via de mail een melding maken via review@dierenartskiezen.nl.

Als wij een melding ontvangen, laten wij de controles nogmaals uitvoeren door een controlepersoon. Blijkt dat wij hierin een fout hebben gemaakt, dan zullen we de review verwijderen of, als dat nodig is, navraag doen bij de reviewgever. Wij ‘herhalen’ onze procedure met de evt. nieuwe informatie die we van jou hebben ontvangen. Mocht de reactie reden zijn om de review alsnog definitief te verwijderen, dan zal dat gebeuren. Zo niet, dan blijft de review zichtbaar op het platform.

Je kunt dus alleen melding maken van een review op basis van fouten in de procedure of als je zelf beschikt over extra informatie. Meldingen over feitelijke inhoud, of omdat je het niet eens bent met de review, zijn voor ons geen reden om de review nogmaals in behandeling te nemen. Wij benadrukken nadrukkelijk dat wij telefonische vragen en/of opmerkingen niet in behandeling nemen.

Hetzelfde geldt voor de op de website vermelde prijzen. Blijkt dat wij hierin een fout hebben gemaakt, dan zullen we de prijs aanpassen of verwijderen of, als dat nodig is, hier verder navraag naar doen bij de dierenarts. Meldingen omtrent foutieve of onvolledige prijzen kunnen worden doorgegeven via het volgende mailadres: prijzen@dierenartskiezen.nl.

* Wij controleren reviews inhoudelijk wel op onheus taalgebruik, onrechtmatigheden en schending van de privacy. Bij reviews die onheus taalgebruik bevatten of ingaan tegen onze omgangsnormen, vragen we de reviewgever om een nieuwe toelichting. Indien hij deze niet geeft, verwijderen wij de review.