Hoe kan ik mijn hond kindvriendelijk maken?

Wij geven 10 tips om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren

Wanneer er problemen zijn tussen de hond en kinderen komt dit meestal doordat de hond en het kind elkaar niet begrijpen. Niet alleen thuis, maar ook op straat hebben honden grote aantrekkingskracht op kinderen. Kinderen rennen meestal direct op honden af en beginnen te aaien. Er zijn ook kinderen die juist super bang zijn voor honden.

10 tips om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren tussen kinderen en jouw hond:

  1. Laat het kind de hond niet omhelzen

  2. Kinderen moeten eerste vragen of de hond geaaid mag worden

  3. Kinderen kunne beter niet op een hond afrennen, of voor een hond wegrennen

  4. De hond niet aanstaren

  5. Niet onder de hond gaan liggen of op de hond gaan zitten

  6. De hond met rust laten als deze eet of slaapt

  7. Niet in de mand of bench van de hond komen

  8. De hond niet op z'n kop aaien, liever op de borst of hals

  9. Geen trekspelletjes spelen met de hond

  10. Eventuele problemen met de hond niet door het kind zelf laten oplossen