Blog

Laatste nieuws van Dierenartskiezen
Foto Effect van het coronavirus op dierenartsen

Effect van het coronavirus op dierenartsen

De KNMvD komt in actie

Het coronavirus heeft hevige gevolgen voor de gezondheidszorg in Nederland. Niet alleen de humane, maar ook de veterinaire gezondheidszorg is getroffen door het virus. Naast het feit dat de vraag naar zorg voor huisdieren is toegenomen, is door quarantaine en ziekte een tekort aan beschikbare dierenartsen ontstaan. Dit zorgt voor problemen, juist nu er meer personeel nodig is. Misschien wel het belangrijkste probleem voor de gezelschapsdierenartsen is dat hun vakgebied niet wordt erkend als cruciaal beroep. Nu de regels van de overheid almaar strenger worden is het de vraag of dierenartsen nog in de vraag naar behandeling van huisdieren kunnen voorzien. 

 

Als huisdieren niet de juiste zorg kunnen krijgen heeft dit negatieve gevolgen voor zowel hun directe, als toekomstige gezondheid. Hierom maakt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) zich hard om ervoor te zorgen dat hun vakgebied erkend wordt als cruciaal beroep. De KNMvD is dan ook in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om dit hopelijk te bewerkstelligen.